lifeingermany

Newsfeed

 • lifeingermany
  lifeingermany posted a forum topic
  Life in Germany
  آلمان يکي از صنعتي ترين کشورهاي جهان به شمار مي رود که جز کشورهاي اروپاي غربي مي باشد پتانسيل بالاي اقتصادي و صنعتي دارد و از همين رو بسياري از افر...
   Discuss 
  Jul 21
  0
 • lifeingermany
  lifeingermany edited their profile details
 • lifeingermany
  lifeingermany joined our site!
  Jul 21
  0 0